Skad przychodzicie

free counters

Followers

Saturday, October 12, 2013

25. mieszkańcy Szmulek - Michałowa protestują przeciwko planom zagłady ich parku

Witajcie!

Od kilku lat trwa spór
między mieszkańcami
części Pragi Północ
a władzami miasta
o sposób zagospodarowania
wschodniego skraja Michałowa
Władza forsuje rozwiązania
po najmniejszej linii oporu
Próbuje wyznaczyć przebieg
nowej trasy szybkiego ruchu
nie po nieużytkach kolejowych
(inna własność)
ale po terenach jej własności
czyli obszarze miescowego
parku dzielnicowego
jedynego w tej części 
oraz przez działkę z ruinami
starego młyna i spichrza Michla
ostatniego tej rangi obiektu
w naszym mieście
Lokalne stowarzyszenie
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów"
doprowadziło do wpisania młyna
do rejestru zabytków
ale zostało to zablokowane
przez władze
Toczona batalia oprócz
działań w postaci pism i petycji
przybieraja także formę
zgromadzeń mieszkańców
na terenie zagrożonych obszarów
Taka akcja odbyła się dzisiaj
na terenie Parku
gdzie podpisywano list do władz
utworzono krąg ludzi
wokół zagrożonych wycinką drzew

planowane są dalsze akcje

Wspólny cel zjednoczył
wokół wspólnej lokalnej sprawy
ludzi o różnych poglądach 
pojedyncze osoby
i organizacje
od Zielonego Mazowsza 
po Narodowe Odrodzenie Polski
Wsród uczestników zgromadzenia 
dominowały osoby młode
Cieszy tak spory udział
mieszkańców we wspólnej walce
o sprawy z ich najbliższego otoczenia


1

 
2


3

4
5

Więcej o tej sprawie z planami 
przewidywanej inwestycji
i racjami strony społecznej
można przeczytać na stronach

***
Pozdrawiam
Wasz
Slavko
SniP